STRÖMMAR

 

SIELDUTÄLVEN

Sieldutjåhkå, som rinner ut i Vuoggatjålmejaures norra del, har en för området unik karaktär. Den nås lättast med båt från gården och en färd längs dess nedre lopp, där den slingrar sig i lugnflytande meandrar är en fascinerad upplevelse. Det finns flera intressanta fiskeplatser att prova under vägen upp till bakvalen vid forsen där båtfärden slutar.

Ibland kan jåkken efter en värmeperiod färgas grön från gränsfjällens jöklar och då är det särskilt angeläget att känna till de specialställen som fisken samlats i. Ovanför forsen ändrar jåkken dramatiskt karaktär och övergår till omväxlande snabba och lugnflytande partier där insektskläckningarna är talrika och intensiva och fisken avslöjar sin närvara med kraftiga öringplask och försiktigt smuttande rödingvak. Öringen i Sieldutjåhkå är känd för sin stridbarhet och mycket fina kvalitet, men den kan också vara tjurig, lättstörd och svårtrugad. En utmaning för de mer kräsna fjällfiskarna alltså.

Vill man fara lite längre ut än en dagstur är det många som passar på vid stabil väderlek att med lätt fjällutrustning göra en fisketur på ett par dygn. Några vandrar hela turen, andra kanske nyttjar gårdens egen helikopter till att lyftas ut och sedan vandra och fiska sig hem, medan en del vill orka med fisket så mycket som möjligt och flyger båda vägar.

RUONEKJOKK

Ruonekjåhkå, sydväst om Vuoggatjålme, är ett förnämligt öringvatten som uppfyller de flesta fjällfiskares önskemål under sin ombytliga väg längs den vackra dalgången. Ständigt växlande mellan forsar och spakvatten avslutar den sin resa med ett magnifikt vattenfall ut i Sädvajaure. Skalden Harry Blomberg blev så begeistrad att han skrev en mycket vacker dikt som han tillägnade jåkken, här är ett par strofer:

Kommen av jöklar som eviga skrida,
banar du väg över klippor och block,
dånar orkanlikt mot fjällenas sida,
stora, stormande Ruonejåkk.

Den översta sträckan, från Guijaure ned till Stuora Savon, består av ganska snabba forsar med undantag för några fina höljor längst upp mot den stora källsjön. Storselets in- och utlopp bjuder, liksom de nedomliggande selens korta strömavsnitt, på utmärkta fiskeplatser med god chans till fina fångster. Nedströms de tre selen vidtar ett långt avsnitt där forsarna avlöser varandra och i jåkkens nedre del dyker återigen några fina sel upp. Ruonekjåhkå är klassat som ett mycket fint flugfiskevatten men lämpar sig också väl för spinnfiskare.
I jåkkens mellersta parti finns en bro där en mycket trevlig raststuga står tillgänglig för dagsbesökare.

Från Guijaure har de senaste åren rapporterats allt finare fångster med rödingar på gott och väl över kilot. Här finns många valmöjligheter med fiske både i själva sjön och utloppet. Sedan kommer Smuollejåhkå flugfiskesträcka västerifrån och räcker inte detta finns ett otal småtjärnar österut inom dagsturavstånd. Vid Guijaure kan Ni hyra både stugor och båt och har Ni det minsta tur med de yttre förutsättningarna kan resan bli en riktig höjdare.

SMUOLEVAGGE

Upplev fiske längst leden mot Nasafjäll och Norge där den populära Smuolle ligger.

Smuolejåhkå är ett sidoflöde till Ruonekjåhkå där endast flugfiske är tillåtet. I de nedre delarna vid sammanflödet, några kilometer nedströms Guijaure, ligger jåkken inbäddad i björkskog, medan dess övre sträckning går uteslutande på kalfjäll. Strömmarna är långa sträckor relativt grunda men hyser ändå grov öring. Det bästa ryktet har avsnitten längst ned nära sammanflödet samt meanderområdet alldeles ovanför Smuolejaure.

Smoulejåhkå lämpar sig väldigt väl för erfarna flugfiskare som önskar fjällmiljö med lugna strömmar. Den storslagna naturen och det fina fisket gör upplevelsen magnifik. Om man väljer att ligga närmare inloppet till Rounekjåhkå kan man göra dagsutflykter mot Stuora Savon eller varför inte promenera förbi Guijaure och prova fisket i fjällsjöarna väst om stugan.

GULASELEN

Nedanför Gardejaur ligger Gulaselen som består av Svalenjak, Sjkjulnak, Bierdnak och Kuksek. Området är enbart tillåtet för flugfiske och ligger i lägre terräng omgiven av vackra fjälltoppar. Vi har flera intressanta fiskeplatser där man kan testa det fina fisket i en vacker natur.

Gulaselen lämpar sig bäst för erfarna flugfiskare som vill fiska över valda sträckor med eventuellt möjlighet använda flytring.

SARTAURE

Från Vaimoks utlopp finns flugfiskesträckan Sartajåhkå i fjällterräng. Både sjöar och sel inhyser röding och öring med bra medelvikt i ett underbart fjällandskap där de nedre delarna erbjuder lite björkskog.

Med ett varierande fiske bjuder Sartajåhkå på en rad utmaningar som passar dom som önskar ett fiske i högre fjällen.

KONTAKT

VUOGGATJÅLME
938 94 ARJEPLOG

 

Tel: 0961-107 15
E-post: info@vuoggatjalme.se