Vuoggatjålme – MITT PÅ POLCIRKELN

Regler vid skoterkörning

Visa hänsyn

 

 

Visa hänsyn

 

 

Förhållningsregler

 Det finns regler och förhållningssätt att ta hänsyn till för att vi alla ska kunna fortsätta njuta av fjällvärlden med skotern som redskap. Visa respekt för rennäringen, naturen och andra besökare i området.

GÅRDENS REGLER

 • På gården råder skoterförbud med undantag för gårdens gäster. Vi önskar endast körning i form av transport till och från stugorna på gården.
 • När man startar sin skoter på gården är det i närheten av stugor, hus och andras arbetsplats. Respektera de som vill kunna njuta av tystnaden och kör inte i onödan i närheten av bebyggelse.
 • Detta är inte bara gårdens regler men vi vill påpeka att vi har nolltolerans mot alkohol i samband med skoterkörning.
 • Om ni kör skoter sent på kvällen, tänk på att folk sover och kör med detta i åtanke.

VETT & ETIKETT

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar:

 • Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.
 • I fjällen finns ett antal regleringsområden. I vissa av dessa områden finns allmänna skoterleder och där får körning endast ske på lederna. I andra regleringsområden gäller totalt skoterförbud för allmänheten. Det är eget ansvar att veta om dessa regleringsområden.
 • Länsstyrelsen och kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bl a friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård.
 • Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.
 • I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet.

ATT TÄNKA PÅ

 • Från början av april kan vissa begränsningar införas på kalfjällsområdena på Tjidtjak, Njassia, Fierras och Pieljekaise. Respektera dessa så ni inte äventyrar framtida möjligheter att färdas i fjällvärlden
 • Undvik trimpipa, slutburk eller andra ljudhöjande redskap på din skoter. Förutom att  detta inte är tillåtet så stör det många människor som vill njuta av naturen. Vi i Vuoggatjålme vill inte ha dessa utrustningar på skotrar och jobbar för att få bort dem.
 • Tänk på att köra lugnt efter lederna, att pumpgasa eller köra snabbt sliter väldigt hårt på våra leder. Klubben i området jobbar hårt med underhåll och det kostar dem väldigt mycket pengar att reparera skador som maskinerna orsakar.
 • Fjällen är stora och plats finns det gott om, om ni vill köra skoter undvik gärna upprepade körningar där andra människor står stilla och njuter av fritiden. Om ni ser stugor, pimplare eller dylikt och vill köra skoter, passa på att nyttja de stora ytorna fjällen bjuder på istället.
 • Visa civilkurage, ser ni folk som stör andra människor eller djur så säg ifrån eller berätta för oss. Tillsammans kan vi hjälpas åt att få till en trivsam miljö för alla i fjällen.

RENAR & SKOTERTRAFIK

När du kör snöskoter kan du komma nära renar. De strövar fritt i hjordar eller mindre grupper. Renarna är inte vilda utan har ägare. Det är mycket lätt att skingra en renhjord med snöskoter, men det är ett hårt och tidskrävande jobb att samla hjorden igen. Respektera samernas arbete och renarnas hälsa! Här är några tips och fakta om renar som är viktiga att känna till för dig som skoterförare:

Tillfälliga skoterförbud upprättas för att:

 • Renkorna (vajorna) har betesro före och under kalvningen som sker i slutet av april/slutet av maj.
 • Renarna inte skall skingras i samband med vårflyttningen upp till fjället.
 • Renar (t ex på grund av svåra vinterbetesförhållanden) kan vara i dålig kondition.
 • Renarna skall få betesro på vinterbeteslandet i skogsområdet.

  OM DU NÄRMAR DIG RENAR

  • Sakta ned eller stanna. Då går renarna oftast av skoterspåret, speciellt om det finns rentramp på sidan. Kör lugnt förbi.
  • Om de inte går av spåret kan det bero på att de känner sig stressade eller att de inte hittar något lämpligt ställe att gå av på. Stanna, slå av motorn och vänta en stund.
  • Om renarna inte kliver av spåret. Kör sakta bakom dem eller vänd. Om ni kommer till en öppning i skogen, en myr eller liknande så kan ni stanna skotrarna. En av skotrarna kör sedan sakta en omväg runt renarna och ställer sig på leden en bit längre fram, vilket gör att renarna oftast går av spåret. Vänta till alla renar har gått av spåret, de följer efter varandra.
  • Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter skoterspåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra lugnt där!

  Fler inlägg:

  Vårt skoterområde

  Vårt skoterområde

  Upptäck våra skoterlederDet finns färdstråk mot Tjidtjak/Gardaure, Tjådnejaureh, Tjärnberg, Arrajaure och upp längs Sildutdalen....

  läs mer
  Skoteruthyrning

  Skoteruthyrning

  SKOTER I VUOGGATJÅLME Uthyrning Om du eller någon i ditt sällskap saknar skoter så kan vi ordna det åt er genom vår...

  läs mer