Längdskidor

Längdskidor

  Längdskidor i Vuoggatjålme Vi har två dragna skidspår på 2,5 respektive 4,4 km nära gården. De slingrar sig i skyddande skog men bjuder ändå på vackra naturupplevelser, ibland korsar en hare eller tjäder spåret, ibland har en älg nyttjat det hårdare spåret en bit...