GÅRDENS REGLER

För er som besöker oss i Vuoggatjålme har vi vissa regler vi önskar ni följer under er vistelse här på gården. Vi hoppas ni tar hänsyn till dessa förhållningssätt.

 • På gården har vi skoterförbud för andra än gårdens gäster, vi önskar heller ingen annan körning annat än för avfärd eller ankomst till stugorna på gården.
 • När man startar på gården är man nära stugor, hus och andras arbetsplats. Respektera dom som vill kunna njuta av tystnaden och kör inte i onödan i närheten av bebyggelse.
 • Det är inte bara gårdens regler men vi vill påpeka att vi har nolltolerans mot alkohol i samband med skoterkörning.
 • Om ni vill köra sent på kvällen eller kommer hem sent på kvällen tänk på att folk sover och kör med detta i åtanke.

VETT & ETIKETT

Snöskotern är ett underbart redskap som gör att många av oss knappt kan bärga sig till vintern är igång, det öppnar möjligheter för många människor från dem som vill åka korta sträckor för hitta en sjö till långfärder som sträcker sig flera dagar. I och med att användningsområdena för skotern är så många är det många olika viljor att ta hänsyn till när man sätter sig på sin maskin. För allas trevnad belyser vi gärna några punkter att tänka på dels för att alla ska kunna njuta av vårt vinterlandskap från skotern så mycket som möjligt men även så vi får bevara vår fria skoterkörning så långt det är möjligt.

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar:

 • Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.
 • I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden. I en del av dessa områden finns allmänna skoterleder och där får körning endast ske på lederna. I andra regleringsområden gäller totalt skoterförbud för allmänheten. Se karta över regleringsområden.
 • Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bl a friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård.
 • Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.
 • I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet.
 • Allmän snöskoterkörning är förbjudet i en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

Förutom de ovan nämnda regler som finns för skotertrafik finns det saker att ha i åtanke vid körning i fjällen, alla dessa är inte lag men ändå bra att tänka på när man ger sig ut

 • Undvik trimpipa, slutburk eller andra ljudhöjande redskap på din skoter. Förutom att  detta inte är tillåtet så stör det många människor som vill njuta av naturen. Vi i Vuoggatjålme vill inte ha dessa utrustningar på skotrar och jobbar för att få bort dem.
 • Tänk på att köra lugnt efter lederna, att pumpgasa eller köra snabbt efter leden sliter väldigt hårt på våra leder. Klubben i området jobbar hårt med lederna och det kostar klubben väldigt mycket pengar att reparera skador som maskinerna orsakar.
 • Fjällen är stora och plats finns det gott om, om ni vill köra skoter undvik gärna upprepade körningar där andra människor står stilla och njuter av fritiden. Om ni ser stugor, pimplare eller dylikt och vill köra skoter passa på att nyttja de stora ytorna fjällen bjuder på istället.
 • Visa civilkurage, ser ni folk som stör andra människor eller djur säg ifrån eller berätta för oss. Det hjälper inte att irritera sig i skymundan utan hjälp oss med att få till en bra miljö för alla i fjällen.

RENAR OCH SKOTERTRAFIK

När du kör snöskoter kan du komma nära renar. De strövar fritt i hjordar eller mindre grupper. Renarna är inte vilda utan har ägare. Det är mycket lätt att skingra en renhjord med snöskoter, men det är ett hårt och tidskrävande jobb att samla hjorden igen. Respektera samernas arbete och renarnas hälsa! Här är några tips och fakta om renar som är viktiga att känna till för dig som skoterförare:

RENAR BEHÖVER SKYDDAS AV TILLFÄLLIGA SKOTERFÖRBUD AV FLERA SKÄL:

 • För att renkorna (vajorna) har betesro före och under kalvningen som sker i slutet av april/slutet av maj.
 • För att renarna inte skall skingras i samband med vårflyttningen upp till fjället.
 • För att renar (t ex på grund av svåra vinterbetesförhållanden) kan vara i dålig kondition.
 • För att renarna skall få betesro på vinterbeteslandet i skogsområdet.

SÅ HÄR GÖR DU OM DU NÄRMAR DIG EN RENHJORD:

 • Sakta ned eller stanna. Då går renarna oftast av skoterspåret, speciellt om det finns rentramp på sidan. Kör lugnt förbi.
 • Om de inte går av spåret kan det bero på att de känner sig stressade eller att de inte hittar något lämpligt ställe att gå av på. Stanna, slå av motorn och vänta en stund.
 • Om renarna inte kliver av spåret. Kör sakta bakom dem eller vänd. Om ni kommer till en öppning i skogen, en myr eller liknande. Stanna skotrarna. En av skotrarna kör sakta en omväg runt renarna och ställer sig på leden en bit längre fram, vilket gör att renarna oftast går av spåret. Vänta till alla renar har gått av spåret, de följer efter varandra.
 • Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter skoterspåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra lugnt där!

KONTAKT

VUOGGATJÅLME
938 94 ARJEPLOG

 

Tel: 0961-107 15
E-post: info@vuoggatjalme.se