ÖVRIG JAKT

 

TJÄDER: 25 AUG – 15 NOV

Därefter är endast tupp lovlig fram till 31/1 (s k Toppjakt).

I området runt Vuoggatjålme går den glesa fjälltallskogen ända upp i höjd med stugbyn på båda sidor sjön, medan den fortsätter på den nordöstra sidan ytterligare 1 mil längre upp i dalgången. (Här ser man lätt vilken avgörande betydelse för växt- och djurliv som sol- och skuggsida har för en fjälldalgång). Det är i huvudsak inom denna region samt naturligtvis längre ned efter Silvervägen som man jagar tjäder. Normalår kan det finnas en hel del fågel och även om det inte är några mängder så är det flera bland våra gäster som lyckas ganska bra.

Då man färdas längs Silvervägen tidiga morgnar under senhösten eller i maj kan man bli förvånad över hur många fåglar som man kan få se då de går och plockar grus vid vägkanten. Tjäder jagas nog mest på barmark med hund, men den mest krävande jaktformen är kanske ändå toppjakten som man utför med skidor och snödräkt, där det gäller att överlista en synnerligen observant fågel. Otaliga är jakthistorierna och skrönorna om en del ”gammeltuppar” som ibland framställs som nästan odödliga.

Ett fantastiskt jaktområde kombinerat med unik lokalkännedom från bland annat 30 års fjällflygning gör att vi tror oss om att kunna ge värdefulla råd och synpunkter för den som vill gästa oss för småviltjakt, antingen man bor här på gården eller vill längre in i vildmarken med hjälp av vår helikopter.

KONTAKT

VUOGGATJÅLME
938 94 ARJEPLOG

 

Tel: 0961-107 15
E-post: info@vuoggatjalme.se