ARCTIC AIR

Sedan 1974 har Vuoggatjålme varit stationeringsort för kommersiell flygverksamhet i Arjeplogsfjällen då Björn Helamb tog trafikflygarcertifikat och köpte det första sjöflygplanet. Året efter var det dags för helikopterutbildning och sedan dröjde det inte länge förrän det också fanns en helikopter på gårdsplanen.

Flera år opererades det med både sjöflyg och helikopter samtidigt men eftersom helikoptern är så mycket mer flexibel och dessutom kan användas året runt så blev flygplanet till sist avvecklat.

Helikoptern är verkligen det optimala redskapet i den väglösa fjällvärlden. Förutom vädret som man måste ha den största respekt för så finns nästan inga hinder. Samer, tjänstemän, ortsbor och turister transporteras till olika platser. Renhjordar samlas och drivs in i olika gärden, Djur sövs med bedövningspilar för forskning, älgar räknas och kraftledningar inspekteras, alltsammans från helikopter. Dessutom flygs material ut hängande under helikoptern till leder, broar, stugor, master m.m. som byggs i fjällvärlden.

Våra baser:

Våra helikoptrar servas av Walthers Flygservice i Umeå.

KONTAKT

VUOGGATJÅLME
938 94 ARJEPLOG

 

Tel: 0961-107 15
E-post: info@vuoggatjalme.se